เรียน ผู้บริหารทรรศมวย ทุกท่าน เนื่องด้วยวันนี้เป็น วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

ข่าวมวยไทย

จึงมีคำสั่งให้งดการแข่งขันชกมวย ทั้งประเทศ 1 วัน นะครับ จึงเรียนมาเพื่อทราบ ครับ >>> https://www.fukudome1.com/

ข่าวมวยไทย

Written by