นักเขียน

เกี่ยวกับนักเขียน

ชื่อเต็ม: ภูมิพล สุขวงศ์

วันเกิด: 9 กุมภาพันธ์ 2529

อายุ: 37 ปี

ระดับการศึกษา: จบปริญญาตรี วิทยาการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประวัติการศึกษา:

เริ่มการศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษาชุมพรเลิศวิทยา และเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นที่โรงเรียนเทศบาล 1 ชุมพรเลิศวิทยา หลังจากเสร็จสิ้นการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้เข้าศึกษาในสาขาวิชาสื่อสารมวลชน คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และสำเร็จการศึกษาด้วยปริญญาตรีในสาขาวิทยาการสื่อสารมวลชน

ความสนใจในมวย:

มีความสนใจในกีฬามวยตั้งแต่เด็กอายุเล็ก และได้ฝึกฝนการเตะ การต่อสู้ และกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับมวยอย่างสม่ำเสมอ ในช่วงระหว่างการศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ร่วมกิจกรรมในสโมสรมวยมวยวิทยาลัย ซึ่งเป็นสโมสรมวยที่ได้รับความเคารพและมีชื่อเสียงในภาคเหนือของประเทศไทย

การเป็นนักเขียนเว็บมวยออนไลน์:

เนื่องจากความสนใจในมวยและความชอบในการเขียน จึงได้สร้างเว็บไซต์ส่วนตัวที่เกี่ยวข้องกับมวยออนไลน์ ต่อมาได้เข้ามาทำงานเป็นนักเขียนของเว็บ fukudome1.com ซึ่งเป็นแหล่งรวมข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับมวย การวิเคราะห์และบทวิจารณ์การแข่งขันมวย ข้อมูลเกี่ยวกับนักมวยและสโมสรมวยต่างๆ รวมทั้งการแชร์วิดีโอของการแข่งขันมวยที่น่าสนใจ เขาเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในด้านมวยและสามารถนำเสนอข้อมูลที่น่าเชื่อถือแก่ผู้ที่สนใจในกีฬามวยออนไลน์ได้อย่างแท้จริง

ข้อมูลติดต่อ

ตำแหน่งงาน: บรรณาธิการ Editor (fukudome1.com

ที่อยู่ : กรุงเทพมหานคร 173 ถนนดินสอ แขวงเสาชิงช้า เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

Social :

อีเมล