ข่าวมวยไทย

จ้าวเงาะ ไล่ถลุง อัน บุนฮัว ก่อนชนะ TKO ตั้งแต่ยกแรก

จ้าวเงาะ ไล่อัด อัน บุนฮัว ก่อนชนะน็อก ไปตั้งแต่ยกที่1