ข่าวมวยสากล

สื่อหึ่ง เปโตรเซียน เตรียมแขวนนวมหลังแพ้น็อก ซุปเปอร์บอน

เปโตรเซียน เตรียมแขวนนวม หลังมีเรื่องฝังใจที่แพ้ ซุปเปอร์บอน