9นักชกกลับจากโควิชมาฟอร์มโคตรเทพ #แฟนมวยติดตามใครบ้าง????

ข่าวมวยไทย

บุญหลง – น็อค ศักดิ์ศรี,น็อค เพชรสมาน
ชูเจริญ – ชนะ ธนัญชัย,ชนะ หนึ่งล้านเล็ก
ทับทิมทอง -ชนะ ขาวสนิท,น็อค แพรวพราว
คมเพชร – ชนะ เพชรสมาน, พระจันทร์ฉาย
ตะวันฉาย – ชนะ หนึ่งล้านเล็ก,ชนะ แสงมณี
รณชัย – ชนะ คมเพชร,ชายหล้า,เสาร์เอก
รุ่งกิจ – ชนะ แก้วกังวาล,ชนะยอดเหล็กเพชร
ก้องไกร – น็อค เสกสรร,ชนะ เสกสรร
สมิงเดช -ชนะ ธนูเพชร,น็อค เดชศักดิ์ดา

>>> https://www.fukudome1.com/

Written by