?ประกาศจากค่ายมวยปกรณ์พรสุรินทร์ ???

ข่าวมวยไทย

ประกาศ ค่ายมวยปกรณ์พรสุรินทร์
คู่ ภูมิใจไทย ส.ส.ปกรณ์ พบ เพชรนำชัย อ๊อดตึกแดง
หัวหน้าค่ายมวยปกรณ์พรสุรินทร์ ต้องกราบขอโทษพี่น้องแฟนหมัดมวย ที่วันนี้ทางค่ายมวยปกรณ์พรสุรินทร์ ได้ถูกกล่าวหาว่าทำมวยไปไม่สู้ (ล้มมวย) จากการชกหมด 4 ยก ที่ผลหน้าเสื่อไม่ต่างอะไรกับมวยล้ม ทำให้วันนี้ค่ายมวยปกรณ์พรสุรินทร์ กลายเป็นจำเลยของสังคมมวยไปเสียแล้ว ชื่อเสียงที่สร้างสั่งสมมามากมาย ที่มีความตั้งใจพยายามทำให้วงการมวย สร้างชื่อเสียงให้คนยอมรับในศิลปะมวยไทย ซึ่งเป็นศิลปะประจำชาติของประเทศไทยเรา
จึงขอประกาศว่า โปรโมเตอร์จัดการแข่งขันชกมวยในทุกศึก ห้ามจัดมวยของค่ายปกรณ์พรสุรินทร์อีกต่อไปโดยเด็ดขาด หากว่าถ้ายังมีเปาเช่นนี้ทำหน้าที่อยู่ในสนามมวยนั้นๆ ไม่ว่าสนามมวยใดๆ ก็ตาม ทั้งในประเทศไทยหรือต่างประเทศ จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ด้วยความเคารพ
(รักและห่วงใยศิลปะมวยไทย)
ค่ายมวยปกรณ์พรสุรินทร์ >>> https://www.fukudome1.com/

ข่าวมวยไทย

ข่าวมวยไทย

Written by