โปรโมเตอร์ลุมพินี14คน ใครจะอยู่? -ใครจะไป?

ข่าวมวยไทย

 

1-ศึกเกียรติเพชร (พีระพงษ์ ธีระเดชพงศ์)
2-ศึกเพชรเกียรติเพชร(พ.ท.ภณิชชา ธีระเดชพงษ์
3-ศึก พี.เค.แสนชัย (สมชาย เทศรุ่งเรือง)
4-ศึกเพชรสุภาพรรณ (ประดิษฐ สฤษดิ์อภิรักษ์)
5-ขุนศึกตระกูลหยาง(สุรพล นราตรีกุล)
6-ศึกแสงมรกต(พ.อ.อ.อัฐพงษ์ อ่ำอนันต์)
7-ศึกดร.น็อตมวยไทย(ศุภศักดิ์ เงาประเสริฐวงศ์)
8-ศึกวันชัยชนะ (พัฒน์ชนินทร์ มีจันทร์)
9-ศึกทีเด็ด99 (สุรศักดิ์ แซ่ตั้ง)
10-ศึกพุ่มพันธุ์ม่วง (พ.ต.อ.สุขทัศน์ พุ่มพันธุ์ม่วง)
11-ศึกเพชรหนุ่มน้อย (สมนึก พัดบุรี)
12-ศึกเพชรปิยะ (ปิยะรัตน์ รัตนวงษ์)
13-ศึกมวยไทย1T (สาริต แสงจันทร์)
14-ศึกศิริลักษณ์มวยไทย (ภุชงค์ กิจขยัน)

>>> https://www.fukudome1.com/

Written by