โปรแกรมการแข่งขัน ศึก ZC Coffe มวยไทย วันพุธที่ 28 ตุลาคม 2563 เวทีมวยรังสิต เวลา 19.20 น. ——————————

ข่าวมวยไทย

คู่ที่1.?สายนที ส.รุ่งโรจน์ พิกัด (110.7) ชั่งได้ 111.5-.8
?อำพลเล็ก ศ.สังข์ชาติ พิกัด (110.7) ชั่งได้ตามพิกัด

ข่าวมวยไทย

คู่ที่2.?มังจะเร ว.วังพรหม พิกัด (1127) ชั่งได้ตามพิกัด
?เจมส์ศักดิ์ เข้มมวยไทย พิกัด (127) ชั่งได้ตามพิกัด

ข่าวมวยไทย

คู่ที่3.?พันเปอร์เซนต์ ส.สราวุธ พิกัด (119) ชั่งได้ตามพิกัด
?เป๊ปซี่ อ.ประเสริฐ พิกัด (119) ชั่งได้ 120.1-1.1

ข่าวมวยไทย

คู่ที่4.?โจ๊กเกอร์ แป๊ะสายสี่ พิกัด (126) ชั่งได้ 126.5-.5
?สิงห์หิรัญ ภูเก็ตสิงห์มวยไทย พิกัด (126) ชั่งได้ 126.9-.9

ข่าวมวยไทย

คู่ที่5. ?โอเล่ห์เล็ก ส.แก่นใจ พิกัด (113) ชั่งได้ตามพิกัด
?เพชรอนุวัฒน์ น.อนุวัฒน์ยิมส์ พิกัด (113) ชั่งได้ 134.4-1.4

ข่าวมวยไทย

คู่ที่6.?เพชรอาวุธ สิงห์มณี พิกัด (112) ชั่งได้ตามพิกัด
?เพชรท่าจีน ศิษย์กำนันเหน่ง พิกัด (112) ชั่งได้ตามพิกัด

ข่าวมวยไทย

คู่ที่7.?เพชรน้ำหรึ่ง ดร.บุญส่ง พิกัด (100) ชั่งได้ตามพิกัด
?ยอดขุนพล สิงห์คลองสี่พิกัด (100) ชั่งได้ตามพิกัด

 

>>> https://www.fukudome1.com/

Written by