โปรแกรมการแข่งขัน ศึก เพชรเจ้าพระยา วันพุธที่ 16 กันยายน 2563 เวทีมวยราชดำเนิน เวลา 19.00 น. ——————————

ข่าวมวยไทย

ข่าวมวยไทย
คู่ที่1. ?สิงห์ขาว ทีเด็ด99 พิกัด (102.7) ชั่งได้ 105.9-3.2
?เดชภานุ จ่ายุทธกองสืบ พิกัด (102.7) ชั่งได้ตามพิกัด

ข่าวมวยไทย

คู่ที่2.?ศิลปไทย ศิษย์ครูเยี่ยม พิกัด (110) ชั่งได้ 109.9
?เพชรตาเสือ ส.วังเสือ พิกัด (110) ชั่งได้ 111.7-1.7

ข่าวมวยไทย

คู่ที่3.?ยอดขุนพล ศิษย์ครูเยี่ยม พิกัด (104) ชั่งได้ 103.2
?จรวด ท.เมืองหลังสวน พิกัด (104) ชั่งได้ชั่งได้ 103.6

ข่าวมวยไทย

คู่ที่4.?ราชศักดิ์ ทีเด็ด99 พิกัด (134.7) ชั่งได้ตามพิกัด
?เพชรภูตะวัน เพชรอะไหล่ซิ่ง พิกัด (134.7) ชั่งได้ 139.7-4

ข่าวมวยไทย

คู่ที่5.?ยอดขุนศึก ศิษย์ครูเยี่ยม พิกัด (108) ชั่งได้ 108.1-.1
?เดชณรงค์ ย.อันดามัน พิกัด (108) ชั่งได้ 108.9-.9

ข่าวมวยไทย

คู่ที่6.?เด็ดดวงเล็ก ทีเด็ด99 พิกัด (115) ชั่งได้ 116.1-1.1
?อินทรีดำ ตลาดคนเดินเพลินเมืองพล พิกัด (115) ชั่งได้ 115.9-.9

ข่าวมวยไทย

คู่ที่7.?ลำน้ำมูลเล็ก อ.อัจฉริยะ พิกัด (133) ชั่งได้ 134.4-1.4
?เอ็กซ์ตร้า รองสมัคร อบจ.อุดร พิกัด (133) ชั่งได้ 135.82.8

>>> https://www.fukudome1.com/

Written by