โปรแกรมการแข่งขัน ศึก เกียรติเพชร วันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน 2563 เวทีมวยลุมพินี เวลา 18.30 น. ——————————

ข่าวมวยไทย

ข่าวมวยไทย
คู่ที่1.?ภาคภูมิ เกียรติเจริญชัย พิกัด (114) ชั่งได้ตามพิกัด
?เพชรบัวขาว ก.สกุลเชื้อ พิกัด (114) ชั่งได้ 115-1

 

คู่ที่2.?หนึ่งธรณี เพชรจินดา พิกัด (102) ชั่งได้ตามพิกัด
?เพชรส่องแสง เพชรเจิรญวิทย์ พิกัด (102) ชั่งได้ 102.2-.2

ข่าวมวยไทย

คู่ที่3.?พระแสงเล็ก ส.โชคมีชัย พิกัด (107) ชั่งได้ 106.8
?พลอยขาว จ.ภัทรียากีฬาสยาม พิกัด (107) ชั่งได้ตามพิกัด

ข่าวมวยไทย

คู่ที่4.?เพชรมาลัย เพชรเจริญวิทย์ พิกัด (113) ชั่งได้ 112.4
?เพชรสังวาล อ.เพชรสมหมาย พิกัด (115) ชั่งได้ 115.8-.8

ข่าวมวยไทย

คู่ที่5.?ยอดมนุษย์ นายกเอท่าศาลา พิกัด (111) ชั่งได้ 111.6-.6
?ไฝพิฆาติ ศิษย์หลวงพี่น้ำฝน พิกัด (111) ชั่งได้ 111.2-.2

ข่าวมวยไทย

คู่ที่6.?โดมทอง ลูกเจ้าพ่อโรงต้ม พิกัด (108) ชั่งได้ 109-1
?คมไผ่ ส.จุลเสน พิกัด (108) ชั่งได้ 108.2-.2

ข่าวมวยไทย

คู่ที่7.?พลอยรุ่งเพชร ทีเด็ด99 พิกัด (108) ชั่งได้ 108.2-.2
?สายันต์เล็ก ส.สละชีพ พิกัด (108) ชั่งได้ 108.6-.6

ข่าวมวยไทย

คู่ที่8.?เพชรสมาน ส.สมานการ์เม้นท์ พิกัด (130) ชั่งได้ตามพิกัด
?เพชร อ.พิมลศรี พิกัด (130) ชั่งได้ตามพิกัด

ข่าวมวยไทย

ข่าวมวยไทย

>>> https://www.fukudome1.com/

Written by