โปรแกรมการแข่งขัน ศึก สิงห์มาวิน วันพฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคม 2563 เวทีมวยราชดำเนิน เวลา 19.00 น. ——————————

ข่าวมวยไทย

ข่าวมวยไทย
คู่ที่1. ?เพลิงพระกาฬ ยูฟ่าบูมเด็กเซียน พิกัด (106) ชั่งได้ 106.3-.3
?คฑาเพชร สิงห์มาวิน พิกัด (106) ชั่งตอนเย็น

ข่าวมวยไทย

คู่ที่2.?นาคาพยัคฆ์ เสือเก้ามวยไทย พิกัด (108) ชั่งได้ 109.1-1.1
?เป๊ปซี่ โสภณออโต้แอร์ พิกัด (108) ชั่งได้ 108.3-.3

ข่าวมวยไทย

คู่ที่3.?เด่นทุ่งทอง สิงห์มาวิน พิกัด (118) ชั่งได้ 118.3-.3
?เดชศักดิ์ดา ป.บุญโชติ พิกัด (118) ชั่งได้ตามพิกัด

ข่าวมวยไทย

คู่ที่4.?เพชร พรัญชัย พิกัด (117) ชั่งได้ 118.6-1.6
?เพชรน้ำงาม เกียรติพันธมิตร พิกัด (117) ชั่งได้ 117.4-.4

ข่าวมวยไทย

คู่ที่5. ?เพชรดำ ภ.เจริญแพทย์ พิกัด (132) ชั่งได้ 131.8
?ขุนพลน้อย ศิษย์แก้วประพล พิกัด (132) ชั่งได้ 134.5-2.5

ข่าวมวยไทย

คู่ที่6.?อิทธิพล สิงห์มาวิน พิกัด (115) ชั่งได้ 115.2-.2
?ยอดศิลา ช.ห้าพยัคฆ์ พิกัด (115) ชั่งได้ 118.6-3.6

ข่าวมวยไทย

คู่ที่7.?มาเทียส เซเว่นมวยไทย พิกัด (140) ชั่งได้ 139.8
?เพชรลำสินธุ์ ช.ห้าพยัคฆ์ พิกัด (140) ชั่งได้ 143-3

ข่าวมวยไทย

>>> https://www.fukudome1.com/

Written by