โปรแกรมการแข่งขัน ศึก มวยมันส์วันศุกร์ วันศุกร์ 6 พฤศจิกายน 2563 เวทีมวยรังสิต เวลา 19.00 น. ——————————

ข่าวมวยไทย

ข่าวมวยไทย
คู่ที่1.?รัตนน้อย ศิษย์ครูเพียร พิกัด (107) ชั่งได้ 107.3-2.3
?เสือขาว วินอุบล พิกัด (107) ชั่งได้ตามพิกัด

ข่าวมวยไทย

คู่ที่2.?โนบิตะ ซิโนมวยไทยยิม พิกัด (113) ชั่งได้ 113.2-.2
?เพชรวานร ศิษย์ไทยแลนด์ พิกัด (113) ชั่งได้ 113.3-.3

ข่าวมวยไทย

คู่ที่3.?ชนะเลิศ มีนะโยธิน พิกัด (114) ชั่งได้ 116.5-2.5
?เพชรสมจิตร จิตรเมืองนนท์ พิกัด (114) ชั่งได้ 115.1-1.5

ข่าวมวยไทย

คู่ที่4.?แสงมณี ส.กาแฟมวยไทย พิกัด (138) ชั่งได้ 140.1-2.1
?รุ่งกิจ บ.รุ่งโรจน์ พิกัด (139) ชั่งได้ตามพิกัด

ข่าวมวยไทย

คู่ที่5. ?โยธาฤทธิ์ ศิษย์เพชรดี พิกัด (117) ชั่งได้ 118.8-1.8
?ธนูเพชร วินอุบลฯ พิกัด (117) ชั่งได้ 116

ข่าวมวยไทย

คู่ที่6.?เพชรมงคล อ.ปิติศักดิ์ พิกัด (119) ชั่งได้ 120.8-1.8
?ฟ้าสว่าง บีเอ็มมวยไทย พิกัด (119) ชั่งได้ 121.1-2.1

ข่าวมวยไทย

คู่ที่7.?แสนซน เอราวัณ พิกัด (124) ชั่งได้ 124.3-.3
?ดอนคิงส์ เกียรตินะดีย์ พิกัด (124) ชั่งได้ 123.5

ข่าวมวยไทย

คู่ที่8.?รุ้งนารายณ์ เกียรติหมู่เก้า พิกัด (114) ชั่งได้ 115.7-1.7
?ปืนกล ต.สุรัตน์ พิกัด (116) ชั่งได้ตามพิกัด

ข่าวมวยไทย

>>> https://www.fukudome1.com/

Written by