โปรแกรมการแข่งขัน ศึก พลังใหม่ วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน 2563 เวทีมวยราชดำเนิน 19.00 น. ——————————

ข่าวมวยไทย

คู่ที่1.?เพชรพิภพ ศิษย์เจ๊แดง พิกัด (110) ชั่งได้ 109.5
?เพชรส่องฟ้า อ.อัจฉริยะ พิกัด (110) ชั่งได้ 109.8

ข่าวมวยไทย

คู่ที่2.?เพชรดำ เชษฐ์ทุ่งหว้า พิกัด (101) ชั่งได้ 99.9
?เดชภานุ ส.พงษ์อมร พิกัด (101) ชั่งได้ 100.8

ข่าวมวยไทย

คู่ที่3.?หยกเพชร แรดโกลยิมส์ พิกัด (130) ชั่งได้ 130.7-.7
?แก่นศักดิ์ ส.เทียนโพธิ์ พิกัด (130) ชั่งได้ 130.5-.5

ข่าวมวยไทย

คู่ที่4.?ไมค์ ส.พูลสวัสดิ์ พิกัด (119) ชั่งได้ 118.4
?ยอดกังวาน ส.ธารทิพย์ พิกัด (119) ชั่งได้ 119.9-.9

ข่าวมวยไทย

คู่ที่5.?ราชศักดิ์ ทีเด็ด99 พิกัด (132) ชั่งได้ 133.8-1.8
?เสือดาม ส.คงมี พิกัด (132) ชั่งได้ 130.4

ข่าวมวยไทย

คู่ที่6.?อินทรีดำ ตลาดคนเดิน พิกัด (115) ชั่งได้ตามพิกัด
?เด็ดดวงเล็ก ทีเด็ด99 พิกัด (115) ชั่งได้ตามพิกัด

ข่าวมวยไทย

คู่ที่7.?วันชนะ น.นริสสร พิกัด (131) ชั่งได้ 131.3-.3
?เพชรพงัน ทีเด็ด 99 พิกัด (131) ชั่งได้ 130.6

>>> https://www.fukudome1.com/

Written by