โปรแกรมการแข่งขัน ศึก จ้าวมวยไทย วันเสาร์ที่ 17 ตุลาคม 2563 เวทีมวยสยามอ้อมน้อย เวลา 12.15 น. ——————————

ข่าวมวยไทย

คู่ที่1.?เพชรทรงพล ทรงพล เค.เอ็ม.ซี. พิกัด (122) ชั่งได้ 121
?ยอดดวงใจ ทีเด็ด99 พิกัด (122) ชั่งได้ตามพิกัด

ข่าวมวยไทย

คู่ที่2.?เดชฝั่งโขง จอห์น เอ.เอ็ม.เอ. พิกัด (135) ชั่งได้ 135.2-.2
?ศิลาทอง โคโลล่าโด้ไลท์สปอร์ต พิกัด (135) ชั่งได้ 135.2-.2

ข่าวมวยไทย

คู่ที่3.?ไตรเทพ ป.เตละกุล พิกัด (138) ชั่งได้ 139.4-1.4
?เพชรธงชัย ทีบีเอ็ม.ยิม พิกัด (138) ชั่งได้ 138.4-.4

ข่าวมวยไทย

คู่ที่4.?แสงอาทิตย์ ศิษย์เชฟบุญธรรม พิกัด (110) ชั่งได้ตามพิกัด
?ฉัตรชัย อริษากรุ๊ป พิกัด (110) ชั่งได้ 111.6-1.6

ข่าวมวยไทย

>>> https://www.fukudome1.com/

Written by