โปรแกรมการแข่งขัน ศึก จ้าวมวยไทย วันเสาร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2563 เวทีมวยสยามอ้อมน้อย เวลา 12.15 น. ——————————

ข่าวมวยไทย

คู่ที่1.?เมาคลี ฉ.อจลบุญ พิกัด (125) ชั่งได้ 126-1
?คัมภีร์เทวดา สิทธิกุล พิกัด (125) ชั่งได้ตามพิกัด

ข่าวมวยไทย

คู่ที่2.?ไท สจ.เปี๊ยกอุทัย พิกัด (135) ชั่งได้ 135.2-.2
?ซุปเปอร์โจ๊ก เกียรตินาวี พิกัด (135) ชั่งได้ตามพิกัด

ข่าวมวยไทย

คู่ที่3.?ธีรเดช ช.ห้าพยัคฆ์ พิกัด (138) ชั่งได้ตามพิกัด
?ก้องธรณี ส.สมหมาย พิกัด (138) ชั่งได้ 137.5

ข่าวมวยไทย

คู่ที่4.?เพื่อไทย พ.พนมพร พิกัด (138) ชั่งได้ตามพิกัด
?รักสมหมาย เงาะบางกะ พิกัด (138) ชั่งได้ตามพิกัด

ข่าวมวยไทย

>>> https://www.fukudome1.com/

Written by