โปรแกรมการแข่งขัน ศึก จ้าวมวยไทย วันเสาร์ที่ 24 ตุลาคม 2563 เวทีมวยสยามอ้อมน้อย เวลา 12.15 น. ——————————

ข่าวมวยไทย

คู่ที่1.?เดชเพชร เดชเพชรสีทอง พิกัด (122) ชั่งได้ 123-1
?นาคี ศิริลักษณ์มวยไทยยิม พิกัด (122) ชั่งได้ 122.2-.2

ข่าวมวยไทย

คู่ที่2.?บัวเขียว ป.เปาอินทร์ พิกัด (135) ชั่งได้ 135.8-.8
?ยอดชัย หยกขาวแสนชัยมวยไทยยิม พิกัด (135) ชั่งได้ตามพิกัด

ข่าวมวยไทย

คู่ที่3.?ยอดไอคิว พี.เค.แสนชัย พิกัด (138) ชั่งได้ 138.2-.2
?เฮอคิวลิส ว.จักรวุฒิ พิกัด (138) ชั่งได้ 138.8-.8

ข่าวมวยไทย

คู่ที่4.?น้องโรส บ้านเจริญสุข พิกัด (125) ชั่งได้ 125.2-.2
?ยอดธงชัย ส.ปลื้มจิตร พิกัด (125) ชั่งได้ 125.4-.4

ข่าวมวยไทย

>>> https://www.fukudome1.com/

Written by