โปรแกรมการแข่งขันศึกรือเสาะไฟต์ + เกียรติเพชร สัญจร ณ.สนามมวยชั่วคราวเทศบาลตำบลรือเสาะ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส

ข่าวมวยไทย

คู่ที่ 1
?เพชรสายฝน เอราวัณ มาสอบ 125 ป.ลด 1 ปอนร์
?น่ารัก ป.ประจักษ์ มาสอบ 124 ป.ตามพิกัด

ข่าวมวยไทย

คู่ที่ 2
?กรืชเพชร รัตนภานุ มาชั่ง 125 ป.ตามพิกัด
?เพชรเมืองศรี ออ็ดตึกแดง มาชั่ง 125 ปป.ตามพิกัด

ข่าวมวยไทย

คู่ที่ 3
?บุญชนะ นายกเอท่าศาลา มาชั่ง 119 ป.ลด 1 ป.
?จักดาว ไดมอนด์ 98 มาชั่ง 119 ป.ลด 1ป.

ข่าวมวยไทย

คู่ที่ 4
? ศิวกร เกียรติเจริญชัย มาชั่ง 137 ป.ตามพิกัด
? ทักษิณเล็ก ศิษย์อโนทัย มาชั่งได้ 137 ป.ตามพิกัด

ข่าวมวยไทย

คู่ที่ 5
? ตะวันฉาย ช.ไทยเศรษฐ์ มาชั่งได้ 143 ป.ตามพืกัด
? แสงมณี ส.กาแฟมวยไทย มาชั่งได้ 143 ป.ตามพิกัด

>>> https://www.fukudome1.com/

Written by