แผลแตก 3 จุด ของกุมารดอย เพชรเจริญวิทย์ ดั้ง 5 เข็ม เปลือกตาซ้าย 3 เข็ม คิ้วซ้าย 18 เข็ม 3 จุดรวม 26 เข็ม

ในดุลพินิจของแพทย์สนาม แผลที่สำคัญคือบริเวณเปลือกตาซ้ายเพราะถ้าเปลือกตาฉาก อาจทำให้หลับตาไม่สนิทอีก จึงทำให้แพทย์สนามต้องยุติการชก “คำอธิบายการตัดสินใจครั้งนี้ของแพทย์สนาม”
Cr.คำวินิจฉัยจากแพทย์สนาม >>> https://www.fukudome1.com/

ข่าวมวยไทย

Written by