#เอกลักษณ์ยังทำได้118-119

ข่าวมวยไทย

เอกลักษณ์ชัวร์ ชกกลางคืน 118-119 ทำได้ แต่ถ้ากลางวัน 120-121 เสี่ยสมานพร้อมให้วัดชั้นจักรดาวหรือซื่อสัตย์ แล้วแต่ปมต

ข่าวมวยไทย

ข่าวมวยไทย

ข่าวมวยไทย

ข่าวมวยไทย

ข่าวมวยไทย

 

Written by