เข้มงวด กวดขัน ไล่บี้ “สนามมวย” เหมือนชาวมวยเป็น “คนอันตราย” ทั้งที่สังคมอื่นๆ เขากลับมาใช้ชีวิตตามปกติแล้ว

ข่าวมวยไทย

*** ถ้าเดือน “สิงหาคม” มวยยังกลับมาจัดระบบเปิดไม่ได้ (เริ่มให้แฟนมวยเข้าชม)…ก็สมควรปิด กระทรวง สมาคม สำนักงาน ต่างๆ ไปเถอะ!!??

ข่าวมวยไทย

Written by