อนุโมทนาสาธุ???

ข่าวมวยไทย

ครบสูตร แฟร์เท็กซ์ (นายครบสูตร บุญศรี) หลังจากประกาศเลิกชกมวยได้สู่ร่มพระธรรม ณ วัดป่าเรไร บ.โคกศรี ต.โพนงาม อ.กุดชุม จ.ยโสธร ได้ฉายาทางธรรมว่า กิตฺติญาโณ >>> https://www.fukudome1.com/

ข่าวมวยไทย ข่าวมวยไทย

Written by