#สดมากชนะรวด!!! เจอใครดี 133-135 ป.

ข่าวมวยไทย

“เหนือธรณี สามชัยวิเศษสุก”
ชนะน็อก3 จอมโหด ช.เกตุวีณา
ชนะคะแนน ศักดิ์ชัยน้อย เอ็ม.ยุ.เด็น
ชนะคะแนน รุ่งแสงตะวัน ส.พาราษฏร์
ชนะคะแนน สองคม บางกอกอะไหล่ยนต์
ชนะคะแนน สิบแสน เครื่องครัวเทอร์โบชาร์ค
ชนะคะแนน สองคม บางกอกอะไหล่ยนต์ >>> https://www.fukudome1.com/

Written by