ศึกจ้าวมวยไทย วัน เสาร์ที่ 18 กรกฎาคม 2563

ผลช่างน้ำหนัก ศึกจ้าวมวยไทย วัน เสาร์ที่ 18 กรกฎาคม 2563 เวทีสนามมวย อ้อมน้อย  เวลา 12.15-14.00 น. ช่อง 3

วันพันล้าน พี.เค.แสนชัยมวยไทยยิม

คู่ที1
?วันพันล้าน พี.เค.แสนชัยมวยไทยยิม พิกัด 140 ชั่งได้ 140.4-4
?เพชรธงชัย ทีบีเอ็ม.ยิม พิกัด 140 ชั่งได้ ตามพิกัด

ศิลาทอง ช.ห้าพยัคฆ์

คู่ที2
?ศิลาทอง ช.ห้าพยัคฆ์ พิกัด 135 ชั่งได้ ตามพิกัด
?บัวเขียว ป.เปาอินทร์ พิกัด 135 ชั่งได้ ตามพิกัด

เสกสรร อ.ขวัญเมือง

คู่ที3
?เสกสรร อ.ขวัญเมือง พิกัด 140 ชั่งได้ ตามพิกัด
?ธนญชัย สมหวังไก่ย่าง พิกัด 140 ชั่งได้ ตามพิกัด

จักรตราเล็ก เงาะบางกะปิ

คู่ที4
?จักรตราเล็ก เงาะบางกะปิ พิกัด 119 ชั่งได้ ตามพิกัด
?เพชรทวี ส.พงศ์อมร พิกัด 119 ชั่งได้ ตามพิกัด

Written by