ราชดำเนิน มวยงด พุธ 25พ.ย.

ข่าวมวยไทย

 

เนื่องจากทางสน.นางเลิ้งขอความร่วมมือมายังสนามมวยราชดำเนินในการพิจารณางดจัดมวยในวันพุธที่ 25 พฤศจิกายนพ.ศ.2563 เนื่องจากสถานการณ์การชุมนุมทางการเมืองอาจมีผลกระทบต่อการจัดมวยในวันดังกล่าว
คณะผู้บริหารฯ จึงเห็นควรงดจัดมวยในพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2563 เพื่อความปลอดภัยของแฟนมวย นักมวย หัวหน้าคณะ และพนักงานเจ้าหน้าที่เวทีราชดำเนิน ครับ >>> https://www.fukudome1.com/

 

Written by