มวยงด “บัวขาว” เข้าไร่ ทำนา

ข่าวมวยไทย

บัวขาว บัญชาเมฆ ถึงจะรวยมีเงินเก็บเป็นสิบๆล้าน
แต่ก็ยังคงใช้ชีวิตติดดิน ใช้ชีวิตแบบพอเพียง นอนกลางดินกินกลางทราย ไม่เคยลืมถิ่นที่เคยอยู่ อยู่กินหากินแบบบ้านๆ นี่คือความสุขที่แท้จริง >>> https://www.fukudome1.com/

Written by