ผลช่างน้ำหนัก ศึกส.สมหมาย วันพุธที่ 15 กรกฎาคม 2563

ข่าวมวย

ผลช่างน้ำหนัก ศึกส.สมหมาย วันพุธที่ 15 กรกฎาคม 2563 สนามมวย ราชดำเนิน  เวลา 19.00-21.30น.

เพชรท่าจีน ศิษย์กำนันเหน่ง

คู่ที1

?เพชรท่าจีน ศิษย์กำนันเหน่ง พิกัด 106 ชั่งได้ตามพิกัด
?ดอนสัก ลีโอปอล พิกัด 106 ชั่งได้ตามพิกัด

ยอดปิติ เพชรรุ่งเรือง

คู่ที2
?ยอดปิติ เพชรรุ่งเรือง พิกัด 135 ชั่งได้ตามพิกัด
?รุ่งชัย เอกเมืองนนท์ พิกัด 135 ชั่งได้ตามพิกัด

ใบไผ่ โยธารักมวยไทย

คู่ที3
?ใบไผ่ โยธารักมวยไทย พิกัด 139 ชั่งได้ตามพิกัด
?รักสมหมาย เงาะบางกะปิ พิกัด 139 ชั่งได้ตามพิกัด

เพชรลำสินธุ์ ช.ห้าพยัคฆ์

คู่ที4
?เพชรลำสินธุ์ ช.ห้าพยัคฆ์ พิกัด 136 ชั่งได้ตามพิกัด
?ธงชัย เพชรรุ่งเรือง พิกัด 136 ชั่งได้ตามพิกัด

ก้าวหน้า พี.เค.แสนชัยมวยไทยยิม

คู่ที5
?ก้าวหน้า พี.เค.แสนชัยมวยไทยยิม พิกัด 138 ชั่งได้ตามพิกัด
?ยอดเหล็กเพชร อ.อัจฉริยะ พิกัด 138 ชั่งได้ตามพิกัด

Written by