ผลชั่งน้ำหนักศึก ส.เพชรจำรัสไฟต์ วันจันทร์ ที่26ตุลาคม2563 ณ.สนามมวยนานาชาติหาดใหญ่

ข่าวมวยไทย

คู่ที่1.
?เพชรนินจา พี.เค.เเสนชัยมวยไทยยิม
พิกัดชั่งได้120ชั่งได้120 ตามพิกัด
?ศักชัย. หลงประดู่ไหมไทยพิกัด120ชั่งได้ 120 ตามพิกัด

ข่าวมวยไทย

คู่ที่2.
?สิงหาเล็ก. ส.โชคมีชัยพิกัด115 ชั่งได้115.2ลด0.2
?เพชรไทรทอง. สจ.เล็กเมืองนนท์
พิกัด115ชั่งได้ 115.6ลด0.6

ข่าวมวยไทย

คู่ที่3.
?สายฝน. รัตนภานุ
พิกัด123ชั่งได้ ตามพิกัด
?พรเสน่ห์ ส.ภูมิภัทรพิกัด123 ชั่งได้ ตามพิกัด

ข่าวมวยไทย

คู่ที่4.
?วันฉลอง. สจ.โต้งปราจีน พิกัด117 ชั่งได้ 117ตามพิกัด
?เพชรอำนาจ. สวรรค์สร้าง มัญจา
พิกัด117 ชั่งได้ ตามพิกัด

ข่าวมวยไทย

>>> https://www.fukudome1.com/

Written by