ปลดแชมป์ 140 ป.ช่อง 7 สี ที่ ชูเจริญ เป็นแชมป์อยู่

ข่าวมวยไทย

ปลดแชมป์ 140 ป.ช่อง 7 สี ที่ ชูเจริญ เป็นแชมป์อยู่ นำเอา กุหลาบดำ มาชิงว่าง 140 ป. กับ ยอดเหล็กเพชร มวยไทย 7 สี อาทิตหน้า >>> https://www.fukudome1.com/

 

Written by