ประธานเทคนิคช่อง 7 ยืนยัน เปาฯบริสุทธิ์แม้ผิดพลาด

ข่าวมวยไทย

กก.เชิดชัยชานนท์ ศรีชรัตน์ ประธานเทคนิคเวทีมวยช่อง7 ยืนยันการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการเวทีมวยช่อง7 เป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรม แต่การทำหน้าย่อมมีมุมมองที่แตกต่างกันออกไป เมื่อพิจารณาแล้วว่ามีความผิดพลาดก็มีการปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้งานออกมาดีที่สุด ขอให้แฟนมวยเชื่อมั่นในการทำหน้าที่ว่าไม่มีนอกมีในอย่างแน่นอน

Written by