ปมต.ชุ้น แจ้งรองนายสนามสมยศ อรุณมาศ สอบเปา7สี ตัดสินค้านสายตาคู่ ซันแบ็ค-ขาวสด

ข่าวมวย

วิกหมอชิตเตรียมสอบกรรมการ คู่ซันแบ็ค-ขาวสดหากพลาด สั่งพักงานทันที สำหรับรายชื่อกรรมการให้คะแนนระหว่างซันแบ็ค-ขาวสด

กก.สมคิด อย่าลืมญาติ 48-49
กก.เกรียงศักด์ ทองหงษ์ 49-48
กก.ธาวุธ ปลื้มสำราญ 49-48

Written by