นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รมว.กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ข่าวมวยไทย

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รมว.กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ไฟเขียวให้จัดมวยภูธรได้แต่ต้องปฏิบัติตามคู่มืออย่างเคร่งครัด จำกัดจำนวน ผู้เข้าชม และรักษาระยะห่าง
#โดยนายวิบูณ จำปาเงิน ผอ.มวย จะทำหนังสือถึงกกท.จังหวัดให้อนุญาตจัดมวยตามคำขอแต่ก็ต้องปฏิบัติตามคู่มืออย่างเคร่งครัดเช่นกัน

ติดตามข่าวสารใน วงการ ข่าวมวยไทย ดีๆ ได้ที่ >>> https://www.fukudome1.com/

Written by