#นายกสมัยที่4 #นั่งบริหารต่ออีก4ปี

ข่าวมวยไทย

*** ยินดีกับ “มาดามโอ๋” ปริยากร รัตนสุบรรณ ได้รับเลือกเป็น นายกสมาคมกีฬา กีฬาไทย แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ต่ออีกสมัย
#กีฬาไทยคือภูมิปัญญาของคนไทย!!!

 

Written by