ข่าวด่วน สภาพของเพชรสมหมายที่ลดน้ำหนักจนเกร็งเป็นตะคริว

ข่าวมวย

สภาพของเพชรสมหมายที่ลดน้ำหนักจนเกร็งเป็นตะคริว ตอนแรกจะถอนชกแต่ทาง สิทธิ์ ปากพนัง ทีมงานผู้จัดเข้าไปเคลียร์ทั้งสองฝ่าย โดยทางค่ายจิตรเมืองนนท์ ก็ยินยอม โดยสรุปจึงได้ชกกัน โดยทางเพชรสมหมายบอกผู้จัดด้วยว่ายอมชก “แต่ถ้าออกมาไม่ดี อย่าไล่ผมนะ”(ทางฝ่ายเพชรสมหมายยอมเสียหนึ่งหมื่นให้เพชรสมจิตร)

ข่าวมวยข่าวมวย

Written by