กองทุนสวัสดิการเพื่อแฟนมวย ช่วยเหลือสมาชิกติดโควิด-19

กองทุนสวัสดิการเพื่อแฟนมวย ช่วยเหลือสมาชิกติดโควิด-19

กองทุนสวัสดิการเพื่อแฟนมวย ช่วยเหลือสมาชิกติดโควิด-19

กองทุนสวัสดิการเพื่อแฟนมวยช่วยเหลือแฟนมวยติดเชื้อโควิด นับ 100 คน เป็นสมาชิกรับรายละ 10,000บาท ส่วนคนไม่ได้เป็นสมาชิกหรือบัตรหมดอายุรับรายละ 50,000บาท

เอก บางไทร ประธานกองทุนสวัสดิการเพื่อแฟนมวยพร้อมด้วย ไก่ ศิษย์แก้วประพล รองประธานฯ และ บัคโจ้ โคราช ยุทธศักดิ์ ล็อก 3สาร รังสิต ศักดิ์ เกียรติอนันต์ รวมถึงคณะกรรมการทุกคน ตั้งกองทุนช่วยเหลือคนในวงการมวยที่ติด โควิด-19

ประธานเอก บางไทร กล่าวว่า “ทางกองทุนช่วยเหลือแฟนมวยอยากประชาสัมพันธ์ถึงบุคคลในวงการมวยที่ติดเชื้อโควิด19 โดยกองทุนสวัสการเพื่อแฟนมวยมีมติให้การช่วยเหลือสมาชิกรายละ 10,000 บาท”

“ในกรณีที่ไม่ไดัเป็นสมาชิกของกองทุน หรือบัตรสมาชิกหมดอายุ แต่เป็นผู้ป่วยโรคโควิด19 ทางกองทุนพร้อมยินดีที่จะช่วยเหลือเยียวยารายละ5,000  บาท แต่ต้องเป็นบุคคลในวงการมวยจริงๆ พร้อมกับต้องนำเอกสารมายื่นประกอบ มีบัตรกองทุน และใบรับรองแพทย์ ส่วนบุคคลที่ไม่มีบัตรกองทุน ให้ใช้ บัตรประชาชนและใบรับรองแพทย์ และต้องมีคนรับรอง 2 คน(ในกรณีที่คณะกรรมการไม่รู้จัก) เพื่อที่จะคณะกรรมการจะใช้ประกอบการการจ่ายเงินเยียวยาช่วยเหลือบุคคลในวงการมวย”

“คณะกรรมการจะจ่ายเงินเยียวยาให้กับคนที่เป็นสมาชิกกองทุนแต่บัตรสมาชิกหมดอายุก่อน ส่วนบุคคลที่ไม่มีบัตรกองทุนจะจ่ายให้ทีหลังซึ่งจะต้องพิจารณาเป็นรายๆไป จึงขอแจ้งใหัทราบทั่วกัน”

รองอ๊อด สารคาม ผู้สื่อข่าว SMM มวยไทยรายวันเครือ SMM PLUS เป็น 1 ในผู้สื่อข่าวสายมวยที่ติดเชื้อโควิดและได้รักษาหายจากเชื้อโควิดแล้ว ขอกราบขอบพระคุณ เอกบางไทร ประธานกองทุนสวัสดิการเพื่อแฟนมวยและคณะกรรมการทุกๆคนเป็นอย่างยิ่ง ที่ให้การเยียวยาช่วยเหลือบุคคลในวงการมวยที่ป่วยเป็นโรคโควิด19 ไม่ทอดทิ้งให้การดูแลเยียวยาบุคคลวงการมวย แม้ว่าบางคนจะไม่ได้เป็นสมาชิกของกองทุนสวัสดิการเพื่อแฟนมวยก็ตาม ขอขอบพระคุณยิ่ง

อ่านข่าวมวยไทย :: ข่าวมวยวันนี้

ข่าวมวยไทยล่าสุด :: ข่าวมวยไทยก่อนหน้านี้

เว็บดูหนังออนไลน์ :: ดูหนังออนไลน์ฟรี

Written by