ความเป็นมาของ มวยไทยและความภาคภูมิใจ

ข่าวมวยไทย

มวยไทยเป็นเอกลักษณ์วิชาป้องกันตัวและได้มีความโดนเด่นเรื่องการออก อาวุธ

การที่คนเราใช้ เข่า ศอก หมัด เป็นอาวุธ เราจะเรียกกันว่า นวอาวุธ ซึ่งได้ใช้ร่างกายทุกสัดส่วน หมัด เขา ศอกหรือได้ทุกส่วนของร่างกาย หากมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง ทำให้เกิดอนุภาพจากการออก อาวุธ ที่ได้เรียกว่า มวยไทยมวยไทยได้รับการยกย่องจากทั่วโลกว่าเป็นการต่อสู้ ป้องกันตัวที่น่ากลัวที่สุดในโลก และเป็นการออก อาวุธ

ที่ทำให้เกิดความเสียหายต่อร่างการจนเสียชีวิตได้ ซึ่งทั่วโลกได้ยอมรับและเรียนรู้ศิลปะ มวยไทยเพื่อเอาไว้ต่อสู้ซึ่งเป็นความภาคภูมิใจของชาวไทย ดีใจที่ได้เกิดเป็นคนไทยมีศิลปะการต่อสู้เป็นของประเทศไทยและตอนนี้ก็ได้รับความนิยมจากคนต่างชาติมากมายที่จะเข้ามาเมืองไทยเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับศิลปะแม่ไม้มวยไทยเพื่อที่จะนำมาเป็นวิชชาป้องกันตัว

ติดตามได้ที่ : เว็บข่าวมวย

Written by