โปรแกรมแข่งขัน ศึกมวยดีวิถีไทย วันอาทิตย์ที่ 28 ก.พ2564 เวลา 11.45 น ……………………..

ข่าวมวยไทย

คู่ที่ 1🔴 ก้องนภา ตันเจริญขนส่ง พิกัด 126 ช่องได้ตามพิกัด
🔵 พงษ์ศิริ ช้างจันทบุรี
พิกัด 126 ชั่งได้ 126.1-0.1

ข่าวมวยไทย

คู่ที่2🔴ขุนพลเอก อ๋าชุมแพ พิกัด 136 ชั่งงได้ตามพิกัด
🔵 เมืองทรัพย์ กูเดี๋ยวเยาวราช พิกัด 136 ชั่ังได้ตามพิกัด

ข่าวมวยไทย

คู่ที่3🔴ชัย สส. ต้อยแปดริ้ว พิกัด 135 ชั่งได้ 135.7-0.7
🔵 เฮอริเคน จิตรเมืองนนท ์พิกัด 135 ชั่งได้ตามพิกัด

ข่าวมวยไทย

คู่ที่ 4🔴 ช่อฟ้า ท. แสงเทียนน้อย พิกัด 135 ตั้งได้ตามพิกัด
🔵 ประกันบ้าน สจ. วิชิตเมืองแปดริ้ว พิกัด 135 ชั่งได้ตามพิกัด

ข่าวมวยไทย

อ่านต่อได้ที่ >>> https://www.fukudome1.com/

Written by