“ศึกจ้าวมวยไทย” ไม่มีสีเสื้อใครทั้งนั้น

ข่าวมวยไทย

ผจญ อุลปาทร ผู้บริหาร ศึกจ้าวมวยไทยเวทีสยามอ้อมน้อย ยืนยันการทำหน้าที่ของกรรมการจะต้องเป็นไปด้วยความบริสุทธิยุติธรรมโปร่งใสตามกติกาตามอาวุธทุกอย่าง ไม่มีการเอนเอียงฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดและไม่มีการอิงสีเสื้อหน้าเสื่อของใครทั้งนั้น ไม่ว่าค่ายเล็กค่ายใหญ่ จะต้องได้รับความยุติธรรมเหมือนกันเท่ากันทุกคนทุกค่าย

อ่านต่อได้ที่ >>> https://www.fukudome1.com/

Written by