โปรแกรมการแข่งขัน ศึก จ้าวมวยไทย วันเสาร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2563 เวทีมวยอ้อมน้อย เวลา 12.15 น. ——————————

ข่าวมวยไทย

คู่ที่1.🔴หยกพันล้าน พี.เค.แสนชัยมวยไทยยิม พิกัด (122) ชั่งได้ 122.2-.2
🔵เป็นเทพ ศิษย์หนุ่มน้อย พิกัด (122) ชั่งได้ตามพิกัด

ข่าวมวยไทย

คู่ที่2.🔴นนทชัย จิตรเมืองนนท์ พิกัด (139) ชั่งได้ตามพิกัด
🔵ใบไผ่ โยธารักมวยไทย พิกัด (139) ชั่งได้ตามพิกัด

ข่าวมวยไทย

คู่ที่3.🔴เฮอคิวลิส ว.จักรวุฒิ พิกัด (138) ชั่งได้ 139.4-1.4
🔵ไตรเทพ ป.เตละกุล พิกัด (138) ชั่งได้ 138.4-.4

ข่าวมวยไทย

คู่ที่4.🔴เพชรภูเม็ง เจี๊ยบรามอินทรา พิกัด (123) ชั่งได้ตามพิกัด
🔵กระแสสินธ์ ส.เทียนโพธิ์ พิกัด (123) ชั่งได้ 123.6-.6

ข่าวมวยไทย

>>> https://www.fukudome1.com/

Written by