โปรแกรมการแข่งขัน ศึก เกียรติเพชร วันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน 2563 เวทีมวยลุมพินี เวลา 18.30 น. ——————————

ข่าวมวยไทย

ข่าวมวยไทย
คู่ที่1.🔴ภาคภูมิ เกียรติเจริญชัย พิกัด (114) ชั่งได้ตามพิกัด
🔵เพชรบัวขาว ก.สกุลเชื้อ พิกัด (114) ชั่งได้ 115-1

 

คู่ที่2.🔴หนึ่งธรณี เพชรจินดา พิกัด (102) ชั่งได้ตามพิกัด
🔵เพชรส่องแสง เพชรเจิรญวิทย์ พิกัด (102) ชั่งได้ 102.2-.2

ข่าวมวยไทย

คู่ที่3.🔴พระแสงเล็ก ส.โชคมีชัย พิกัด (107) ชั่งได้ 106.8
🔵พลอยขาว จ.ภัทรียากีฬาสยาม พิกัด (107) ชั่งได้ตามพิกัด

ข่าวมวยไทย

คู่ที่4.🔴เพชรมาลัย เพชรเจริญวิทย์ พิกัด (113) ชั่งได้ 112.4
🔵เพชรสังวาล อ.เพชรสมหมาย พิกัด (115) ชั่งได้ 115.8-.8

ข่าวมวยไทย

คู่ที่5.🔴ยอดมนุษย์ นายกเอท่าศาลา พิกัด (111) ชั่งได้ 111.6-.6
🔵ไฝพิฆาติ ศิษย์หลวงพี่น้ำฝน พิกัด (111) ชั่งได้ 111.2-.2

ข่าวมวยไทย

คู่ที่6.🔴โดมทอง ลูกเจ้าพ่อโรงต้ม พิกัด (108) ชั่งได้ 109-1
🔵คมไผ่ ส.จุลเสน พิกัด (108) ชั่งได้ 108.2-.2

ข่าวมวยไทย

คู่ที่7.🔴พลอยรุ่งเพชร ทีเด็ด99 พิกัด (108) ชั่งได้ 108.2-.2
🔵สายันต์เล็ก ส.สละชีพ พิกัด (108) ชั่งได้ 108.6-.6

ข่าวมวยไทย

คู่ที่8.🔴เพชรสมาน ส.สมานการ์เม้นท์ พิกัด (130) ชั่งได้ตามพิกัด
🔵เพชร อ.พิมลศรี พิกัด (130) ชั่งได้ตามพิกัด

ข่าวมวยไทย

ข่าวมวยไทย

>>> https://www.fukudome1.com/

Written by