โปรแกรมการแข่งขัน ศึก พลังใหม่ วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน 2563 เวทีมวยราชดำเนิน 19.00 น. ——————————

ข่าวมวยไทย

คู่ที่1.🔴เพชรพิภพ ศิษย์เจ๊แดง พิกัด (110) ชั่งได้ 109.5
🔵เพชรส่องฟ้า อ.อัจฉริยะ พิกัด (110) ชั่งได้ 109.8

ข่าวมวยไทย

คู่ที่2.🔴เพชรดำ เชษฐ์ทุ่งหว้า พิกัด (101) ชั่งได้ 99.9
🔵เดชภานุ ส.พงษ์อมร พิกัด (101) ชั่งได้ 100.8

ข่าวมวยไทย

คู่ที่3.🔴หยกเพชร แรดโกลยิมส์ พิกัด (130) ชั่งได้ 130.7-.7
🔵แก่นศักดิ์ ส.เทียนโพธิ์ พิกัด (130) ชั่งได้ 130.5-.5

ข่าวมวยไทย

คู่ที่4.🔴ไมค์ ส.พูลสวัสดิ์ พิกัด (119) ชั่งได้ 118.4
🔵ยอดกังวาน ส.ธารทิพย์ พิกัด (119) ชั่งได้ 119.9-.9

ข่าวมวยไทย

คู่ที่5.🔴ราชศักดิ์ ทีเด็ด99 พิกัด (132) ชั่งได้ 133.8-1.8
🔵เสือดาม ส.คงมี พิกัด (132) ชั่งได้ 130.4

ข่าวมวยไทย

คู่ที่6.🔴อินทรีดำ ตลาดคนเดิน พิกัด (115) ชั่งได้ตามพิกัด
🔵เด็ดดวงเล็ก ทีเด็ด99 พิกัด (115) ชั่งได้ตามพิกัด

ข่าวมวยไทย

คู่ที่7.🔴วันชนะ น.นริสสร พิกัด (131) ชั่งได้ 131.3-.3
🔵เพชรพงัน ทีเด็ด 99 พิกัด (131) ชั่งได้ 130.6

>>> https://www.fukudome1.com/

Written by