โปรแกรมการแข่งขัน ศึก ส.ธนพล วันพุธที่ 11 พฤศจิกายน 2563 เวทีมวยราชดำเนินลอกเก่ง เวลา 19.00 น. ——————————

ข่าวมวยไทย

ข่าวมวยไทย
คู่ที่1.🔴ศักดิ์นรินทร์ แพทย์โบ้ตาลสุม พิกัด (102) ชั่งได้ 101.8
🔵เชอรี่ อริษากรุ๊ป พิกัด (102) ชั่งได้ 103-1

ข่าวมวยไทย

คู่ที่2.🔴เขียวมรกต ส.การไฟฟ้า พิกัด (103) ชั่งได้ 103.9-.9
🔵เพชรภูผา เอกปู่ยีนส์ พิกัด (103) ชั่งได้ 103.3-.3

ข่าวมวยไทย

คู่ที่3.🔴พลายแก้ว เอ็นนี่มวยไทย พิกัด (112) ชั่งได้ 113.3-1.3
🔵เพชรตาเสือ ส.วังเสือ พิกัด (112) ชั่งได้ 110.8

ข่าวมวยไทย

คู่ที่4.🔴ก้าวไกล ส.วังเสือ พิกัด (103) ชั่งได้ 104.8-1.8
🔵ยอดชนะเพชร เอ็นนี่มวยไทย พิกัด (103) ชั่งได้ 104.3-1.3

ข่าวมวยไทย

คู่ที่5.🔴เพชรหนองคอม นายแพทย์วีระชน พิกัด (115) ชั่งได้ 115.4-.4
🔵เพชรภูผา ศิษย์เจ๊แดง พิกัด (115) ชั่งได้ 115.7-.7

ข่าวมวยไทย

คู่ที่6.🔴เพชรบัญชา ศูนย์กีฬา อยต.ชิงโค พิกัด (127) ชั่งได้ 128-1
🔵กุหลาบขาว ศ.กุลวงศ์ พิกัด (127) ชั่งได้ 127.8-.8

ข่าวมวยไทย

คู่ที่7.🔴ปิ่นเพชร บัญชาเมฆ พิกัด (138) ชั่งได้ 139.7-1.7
🔵ก้องนภา ศรีมงคล พิกัด (138) ชั่งได้ 139-1

ข่าวมวยไทย

>>> https://www.fukudome1.com/

Written by