โปรแกรมการแข่งขัน ศึก มวยดีวิถีไทย วันอาทิตย์ที่ 1 พฤศจิกายนม 2563 เวทีมวยบลูอารีน่า เวลา 12.15 น. ——————————

ข่าวมวยไทย

คู่ที่1.🔴เพชรดำ ร.ร.กีฬา อบจ. สกลนคร พิกัด (118) ชั่งได้ตามพิกัด
🔵เพชรเมืองร่อน เด่นเดชเดโช พิกัด (118) ชั่งได้ 118.4-.4

ข่าวมวยไทย

คู่ที่2.🔴กำชัย ข้าวหอมมะลิตรากล้วยไม้ พิกัด (127) ชั่งได้ตามพิกัด
🔵ขุนพลเอก ต.โยธา พิกัด (127) ชั่งได้ตามพิกัด

ข่าวมวยไทย

คู่ที่3.🔴เก่งกาจ จิตรเมืองนนท์ พิกัด (128) ชั่งได้ตามพิกัด
🔵ธนญชัย ต.โยธา พิกัด (128) ชั่งได้ตามพิกัด

ข่าวมวยไทย

คู่ที่4.🔴คนเหล็กเพชร เกียรติบุญเกิน พิกัด (135) ชั่งได้ตามพิกัด
🔵เพชรนาล้อม ร.ร.เมืองพญาแลวิทยา พิกัด (135) ชั่งได้ 135.2-.2

ข่าวมวยไทย

>>> https://www.fukudome1.com/

Written by