โปรแกรมการแข่งขัน ศึก มวยดีวิถีไทย วันอาทิตย์ที่ 18 ตุลาคม 2563 เวทีมวยบลูอารีน่า เวลา 12.00 น. ——————————

ข่าวมวยไทย

คู่ที่1.🔴เพชรเรืองฤทธิ์ ป.ขนส่งยิม พิกัด (116) ชั่งได้ 117.4-1.4
🔵สายเลือด ส.โสภา พิกัด (116) ชั่งได้ 116.3-.3

ข่าวมวยไทย

คู่ที่2.🔴ก้องนภา ต้นเจริญขนส่ง พิกัด (124) ชั่งได้ 124.4-.4
🔵ข้าวเหนียว ศิษย์ผู้ใหญ่นิรันดร์ พิกัด (125) ชั่งได้ตามพิกัด

ข่าวมวยไทย

คู่ที่3.🔴คมอาวุธ เอฟ.เอ.กรุ๊ป พิกัด (140) ชั่งได้ตามพิกัด
🔵ยอดภูผา มวยหูเจ๋งเด่นชัยภูมิ พิกัด (140) ชั่งได้ตามพิกัด

ข่าวมวยไทย

คู่ที่4.🔴เพชรมงคล ว.มวยไทยศึกษาจอมบึง พิกัด (122) ชั่งได้ 123.8-1.8
🔵สายฟ้า ตันเจริญขนส่ง พิกัด (122) ชั่งได้ตามพิกัด

ข่าวมวยไทย

>>> https://www.fukudome1.com/

 

Written by