โปรแกรมการแข่งขัน ศึก จ้าวมวยไทย วันเสาร์ที่ 17 ตุลาคม 2563 เวทีมวยสยามอ้อมน้อย เวลา 12.15 น. ——————————

ข่าวมวยไทย

คู่ที่1.🔴เพชรทรงพล ทรงพล เค.เอ็ม.ซี. พิกัด (122) ชั่งได้ 121
🔵ยอดดวงใจ ทีเด็ด99 พิกัด (122) ชั่งได้ตามพิกัด

ข่าวมวยไทย

คู่ที่2.🔴เดชฝั่งโขง จอห์น เอ.เอ็ม.เอ. พิกัด (135) ชั่งได้ 135.2-.2
🔵ศิลาทอง โคโลล่าโด้ไลท์สปอร์ต พิกัด (135) ชั่งได้ 135.2-.2

ข่าวมวยไทย

คู่ที่3.🔴ไตรเทพ ป.เตละกุล พิกัด (138) ชั่งได้ 139.4-1.4
🔵เพชรธงชัย ทีบีเอ็ม.ยิม พิกัด (138) ชั่งได้ 138.4-.4

ข่าวมวยไทย

คู่ที่4.🔴แสงอาทิตย์ ศิษย์เชฟบุญธรรม พิกัด (110) ชั่งได้ตามพิกัด
🔵ฉัตรชัย อริษากรุ๊ป พิกัด (110) ชั่งได้ 111.6-1.6

ข่าวมวยไทย

>>> https://www.fukudome1.com/

Written by