ข่าวมวยไทย

เรียน ผู้บริหารทรรศมวย ทุกท่าน เนื่องด้วยวันนี้เป็น วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

จึงมีคำสั่งให้งดการแข่งขันชกมวย ทั้งประเ Read more