ศึกสิงห์มาวิน 1ตค63

ทีเด็ดมวย

 

ยอดศิลา มาแรง ไม่กลัวทรงนี้ ซ้ายกับซ้ายออกเนื้อๆกว่า

เพชรลำสินธุ์ มาแจ้งเกิดไว้แล้ว จุกจิกกวนใจ ทำลายจังหวะเก่ง >>> https://www.fukudome1.com/

Written by