โปรแกรมการแข่งขันศึกรือเสาะไฟต์ + เกียรติเพชร สัญจร ณ.สนามมวยชั่วคราวเทศบาลตำบลรือเสาะ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส

ข่าวมวยไทย

คู่ที่ 1
🔴เพชรสายฝน เอราวัณ มาสอบ 125 ป.ลด 1 ปอนร์
🔵น่ารัก ป.ประจักษ์ มาสอบ 124 ป.ตามพิกัด

ข่าวมวยไทย

คู่ที่ 2
🔴กรืชเพชร รัตนภานุ มาชั่ง 125 ป.ตามพิกัด
🔵เพชรเมืองศรี ออ็ดตึกแดง มาชั่ง 125 ปป.ตามพิกัด

ข่าวมวยไทย

คู่ที่ 3
🔴บุญชนะ นายกเอท่าศาลา มาชั่ง 119 ป.ลด 1 ป.
🔵จักดาว ไดมอนด์ 98 มาชั่ง 119 ป.ลด 1ป.

ข่าวมวยไทย

คู่ที่ 4
🔴 ศิวกร เกียรติเจริญชัย มาชั่ง 137 ป.ตามพิกัด
🔵 ทักษิณเล็ก ศิษย์อโนทัย มาชั่งได้ 137 ป.ตามพิกัด

ข่าวมวยไทย

คู่ที่ 5
🔴 ตะวันฉาย ช.ไทยเศรษฐ์ มาชั่งได้ 143 ป.ตามพืกัด
🔵 แสงมณี ส.กาแฟมวยไทย มาชั่งได้ 143 ป.ตามพิกัด

>>> https://www.fukudome1.com/

Written by