โปรแกรมการแข่งขัน ศึก มวยมันส์วันศุกร์ วันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2563 เวทีมวยรังสิต เวลา 18.00 น. ——————————

ข่าวมวยไทย

ข่าวมวยไทย

คู่ที่1. 🔴เพชรโท ไฟเตอร์มวยไทยพิกัด (115) ชั่งได้ 115.3-.3
🔵อาราเบี้ยน ส.สปาร์คยิม พิกัด (115) ชั่งได้ 116.3-1.3

ข่าวมวยไทย

คู่ที่2.🔴สั่งฟ้า น.อนุวัฒน์ยิม พิกัด (112) ชั่งได้ 112.1-.1
🔵เพชรรุ่ง ศิษย์ครูโนช พิกัด (114) ชั่งได้ 114.9-.9

ข่าวมวยไทย

คู่ที่3.🔴มรดกเพชร มวยเด็ด789 พิกัด (135) ชั่งได้ 136.3-1.3
🔵จอมโหด ช.เกตุวีณา พิกัด (135) ชั่งได้ 1.5.3-.5

ข่าวมวยไทย

คู่ที่4.🔴(คู่เอก)ไก่ป่า พ.วิเศษยิมส์ พิกัด (123) ชั่งได้ 123.7-.7
🔵โล่เงิน ดาบรันสารคาม พิกัด (123) ชั่งได้ 123.7-.7

ข่าวมวยไทย

คู่ที่5.🔴หนองคาย เอฟ.เอ.กรุ๊ป. พิกัด (123) ชั่งได้ 123.8-.8
🔵ธันวาเล็ก ลูกสวน พิกัด (123) ชั่งได้ 123.5-.5

ข่าวมวยไทย

คู่ที่6.🔴.เดชเพชร ว.สังข์ประไพ พิกัด (110) ชั่งได้ 111.3-1.3
🔵แอ๊ดเทวดา ต.สุรัตน์ พิกัด (107) ชั่งได้ 112.4-2.4

ข่าวมวยไทย

คู่ที่7.🔴เพชรศิริโชค เพชรประกายจันทร์ พิกัด (112) ชั่งได้ 112.4-.4
🔵มหาสมุทร หมูปิ้งอร่อยจุงเบย พิกัด (112) ชั่งได้ 113.-1

ข่าวมวยไทย

คู่ที่8.🔴ศักดิ์สิทธิ์ ลูกเจ้าแม่ไทรทอง พิกัด (130) ชั่งได้ 130.4-.4
🔵เด่นภูไท เกียรติหมู่9 พิกัด (130) ชั่งได้ 131.8-1.8

ข่าวมวยไทย

>>> https://www.fukudome1.com/

Written by