โปรแกรมการแข่งขัน ศึก เพชรวิทยา วันพุธที่ 23 กันยายน 2563 เวทีมวยราชดำเนิน เวลา 19.00 น. ——————————

ข่าวมวยไทย

ข่าวมวยไทย
คู่ที่1. 🔴ไข่มุกขาว ว.จักรวุฒิ พิกัด (113) ชั่งได้ 114.8-1.8
🔵น้องเต้ย เข้มมวยไทยยิมส์ พิกัด (113) ชั่งได้ 111.6

ข่าวมวยไทย

คู่ที่2.🔴ขวัญ เข้มมวยไทยยิมส์ พิกัด (120) ชั่งได้ 119.3
🔵ม้าเหล็ก แดงเขาทราย พิกัด (120) ชั่งได้ 121.6-1.6

ข่าวมวยไทย

คู่ที่3.🔴เพชรนิพนธ์ ศักดิ์ ช.ร.บ. พิกัด (111) ชั่งได้ 112.7-1.7
🔵สิงห์วิเศษ ภูเก็ตสิงห์มวยไทย พิกัด (111) ชั่งได้ 112.2-1.2

ข่าวมวยไทย

คู่ที่4.🔴พลายพยัคฆ์ ส.ตุมานิล พิกัด (113) ชั่งได้ 114.1-1.1
🔵เพชรวานร ศิษย์ไทยแลนด์ พิกัด (114) ชั่งได้ 114.7-.7

ข่าวมวยไทย

คู่ที่5.🔴สิงห์เพชร เดชสิงห์ใต้ พิกัด (106) ชั่งได้ 107.5-1.5
🔵เพชรมาลัย เพชรเจริญวิทย์ พิกัด (106) ชั่งได้ 108.2-2.2

ข่าวมวยไทย

คู่ที่6.🔴ซุปเปอร์ไบร์ท ป.พิฆเนศ พิกัด (105) ชั่งได้ 105.2-.2
🔵ฤทธิเดช ศิษย์ครูเดช พิกัด (105) ชั่งได้ 106-1

ข่าวมวยไทย

คู่ที่7.🔴โมฮ๊อค ทีเด็ด99 พิกัด (117) ชั่งได้ 120-3
🔵พยัคฆ์คีรี ช.ห้าพยัคฆ์ พิกัด (119) ชั่งได้ 119.4-.4

ข่าวมวยไทย

>>> https://www.fukudome1.com/

Written by