โปรแกรมการแข่งขัน ศึก จ้าวมวยไทย วันเสาร์ที่ 11 กรกฏาคม 2563 เวทีมวยสยามอ้อมน้อย เวลา 12.15 น. ——————————

คู่ที่1.🔴เดชฝั่งโขง จอห์น เอ.เอ็ม.เอ. พิกัด (135) ชั่งได้ 135.2-.2
🔵บัวเขียว ป.เปาอินทร์พิกัด (135) ชั่งได้ 135.2-.2

ข่าวมวยไทย

คู่ที่2.🔴เพชรสาริต ศิษย์แรมโบ้อีสานพิกัด (109) ชั่งได้ตามพิกัด
🔵น้องแชมป์ สวนอาหารปีกไม้ พิกัด (109) ชั่งได้ 109.2-.2

ข่าวมวยไทย

คู่ที่3.🔴ฉมวกทอง ไฟต์เตอร์มวยไทย พิกัด (147) ชั่งได้ตามพิกัด
🔵พลเอก อ.ขวัญเมือง พิกัด (147) ชั่งได้ 147.4-.4

ข่าวมวยไทย

คู่ที่4.🔴เพชรเมืองช้าง ศิษย์เชฟบุญธรรม พิกัด (133) ชั่งได้ 133.4-.4
🔵หยกเพชร ศ.กุลวงศ์ พิกัด (133) ชั่งได้ตามพิกัด

Written by